تبلیغات
علمی_پزشکی - چگونه طبع خود را بشناسیم؟
 
علمی_پزشکی
درباره وبلاگ


"هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست"ابن سینا

http://www.vyber.loxblog.com/
http://www.wechat3.ir/

مدیر وبلاگ : سجاد محمدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
برای بسیاری  از مردم این سوال باقی است که آیا ماسسردمزاجیم یاگرم؟آیا صفراوی
هستیم یا دموی؟آیابلغمی هستیم یاسوداوی؟زیراآنان می بینند که ازهرکدام ازطبایع
چهارگانه یک علامت واضح دارند!وبه همین دلیل درتشخیص طبع غالب خود مات و
 حیران مانده اند.ولی شما باید درشروع کارسرد مزاجی را از گرم مزاجی تفکیک
کنید.برخی از مردم فکرمی کنند سردمزاجی همان است که انسان میل جنسی اش کم
شده باشد یا اینکه وقتی سردی می خورند حالشان بدترشود یعنی خوردن سردی به آنها
نمی سازد یا اینکه انگشتانشان دائما سرداست و...ولی وقتی خوب فکرمی کنند می بینند
 که که از حالات گرمی حالشان بدتر می شود و گاهی هم با خوردن سردی ولذا این
موضوع آنان را درتشخیص طبع خویش گمراه می نماید که بالاخره ما گرم مزاجیم یاسرد
مزاج؟واین مطلب رادرافرادگرم مزاج هم زیاد مطرح می شوند که:اگر ماگرم مزاجیم پس
چرا نمی توانیم سردی رابخوریم ولی گرمی را راحت تر می خوریم؟
پس لابد ماسرد مزاجیم که گرمی را راحت ترمی خوریم و جواب این است:بسیاری از
بیماری ها طبع سرد دارند و بعضی طبع گرم و چون درشرایط عادی گاهی یک،دو،یاسه
ویابیشتر ازبیماری هامثل کم خونی یاقند خون ونظایر آن به طورهم زمان در وجودکسی
پیدا می شوند که هرکدام به سهم خود برزمینه طبع اصلی خود،درلابلای این تاثیرات
گوناگون سرد و گرم مختلف گمراه می نمایند.
فردی که ریشه ی اصلی طبعش سودا است فکرمی کند که همیشه باید مزاج سرد وخشک
داشته باشد و اگریک روز علایمی از گرمی و یاتری در وجودش پیداشد لابدتشخیص طبع
 سودا در وجودش متزلزل می گردد حال آن که اینطور نیست زیرا فردسوداوی دراکثر
حالات سودا دارد ولی ممکن است درشرایطی و به طور موقت،اثراتی ازهرسه طبع
دیگر را نیز در خود حس کند.مثلا درحالی که سردی دارد،گاه احساس گر گرفتگی هم به
نماید وگاه احساس کند بلغم هم پیداکرده و خوردن چیزهای بلغمی مثل ماست او رابسیار
تحریک می کند ویابرعکس صفراهم پیداکرده و خوردن چیزهای بلغمی مثل ماست او را
بسیار تحریک می کند ویابرعکس صفراهم پیدا کرده وباخوردن گرمی جات مانند ادویه
فلفل فورا سرو صورت کهیرمی زند.
اینکه قاعده ای را به شمایاد می دهیم که درابتدا تشخیص سردی مزاج ازگرمی مزاج را
برای شما آسانتر نمایند و آن عبارت است ازاینکه:آیا در بیشترحالات شما،لباس زیاد می
پوشید یاخیرخصوصا در زمستان،زیراکسانی که طبع سرد دارند تحمل گرما راندارند.
لذابراساس این قاعده سه دسته از افراد را می شود شناسایی نمود:
1)افرادی که به طور واضح سرد مزاجند و معمولا بیشتر ازدیگران لباس می پوشند.
2)افرادی که گرم مزاجند و کم تراز دیگران لباس می پوشند. وحال با توجه به تقسیمات
 فوق گروه اول واضحا سرد مزاجند و گروه سوم هم به طور واضح فقط درفصل زمستان
یا پاییزسرد مزاج محسوب می شوند زیراگرم مزاجان درهمه ی فصول گرمی طبع ندارند
و درزمستان هم لباس زیادی نمی توانند بپوشند.پس نتیجه می گیریم:که سردمزاج کسی است
که یا واضحا و درهمه فصول سردی طبع دارد و یا اینکه فقط درفصول سرد،سردی مزاج
پیدا می کند وبرعکس،گرم مزاج کسی است که درهمه فصول گرمی طبع دارد و در اکثر
اوقات سال لباس زیادی نمی پوشند.حال دربین سردمزاجان گروه بلغمی کسانی هستند که در
چهارفصل احساس سرما دارند واما دربین گرم مزاج ها،گروه صفراوی مزاج همیشه و در
چهارفصل حرارت بدنشان بالاست وهمیشه از گرماشاکی هستند اما گروه دموی مزاج فقط
درفصل بهار و تابستان از گرما شاکی هستند و دربقیه فصول خیلی احساس بدی ندارند.به
طور خلاصه نتیجه می گیریم که:
1)صفراوی ها درتمام فصول سال(تابستان)حرارت بدنشان بالاست ولی درپاییز و زمستان
به لباس های گرم احتیاج پیدا می کنند.
2)دموی ها فقط درفصول گرم سال(تابستان)حرارت بدنشان بالاست ولی درپاییز و زمستان
به لباس های گرم احتیاج پیدا می کنند.
3)بلغمی ها افرادی هستند که درتمام فصول سال خصوصا در زمستان احتیاج مبرم به پوشیدن
لباس های گرم دارند(زیرا مزاج زمسنان سرد و تر است)
4)سوداوی ها هم مثل دموی ها فقط درفصول سردسال یعنی پاییزوزمستان به لباس گرم احتیاج
دارند و درسایرفصول برخلاف بلغمی ها خیلی احساس سردی نداشته و حالت عادی دارند.
5)وببالاخره گروه پنجمی وجود دارد که اگرچه بایکی از شرایط گفته شده فوق منطبق بوده
ولی قسمتی ازبدنشان(مثل نوک انگشتان دست)همیشه سرداست ویا همیشه گرم است(مثل کف پا)
لازم به توضیح است که برخی ازبیماری ها خصیصه شان این است که قسمتی ازبدن راگرم ویا
برعکس سرد کنند وهمین امرباعث اشتباه شما درتشخیص طبع می شود مثلاکم خونی خصوصیتش
این است که نوک انگشتان دست ها و پاها را سرد کند و برعکس یائستگی باعث گر گرفتگی سر
و صورت و چربی خون خصوصا کلسترول باعث داغی کف پا می شود وممکن است سینوزیت
باعث احساس سردی شدید درپیشانی و ورم سرمعده باعث احساس سردی زیاد درناحیه وسط قفسه
سینه شما سرد بوده باشد و این بدان معنا است که شما درهمه جای بدن و درهمه ی فصول سال
احساس سردی بکنیدولی کف پاهایتان اکثرا داغ بودهه باشد واین بدان معناست که شما بلغمی مزاج
هستید ولی درعین حال چربی کلسترول تان هم بالاست.
مثلاخانم 55سال بلغمی مزاج داریم که همیشه و درتمام فصول سال سرد مزاج است اما اخیرا به
علت شروع یائستگی دچار گر گرفتگی درنیم تنه ی فوقانی بدن و نیز درناحیه سراحساس گرما
شدید  می کند.این شخص درتقسیمات همچنان بلغمی مزاج است و احساس گرگرفتگی تنها،دلیلی بر
گرم شدن مزاج وی نمی باشد مگراینکه درهمه ی فصول و اکثرجاهای بدن به تازگی دچارحرارت
بالا و هیپرترمی شده باشد و دیگر احساس سرما نکند دراین صورت می گوییم که این فرد یائسته
به کلی تغییرطبع داده و صفراوی مزاج یا احیانا دموی مزاج شده است که معلولا چنین مواردی
کمیاب و دور از دسترس است.
معولا درمان چنین افرادی بایستی درمان به اضداد مختلف صورت گیرد یاممکن است یک فرد
سوداوی 42ساله اخیرا دچارفشارخون وچربی خون هم شده باشد،اگر چه فرمول اصلی طبع
اوسودا است ولی فشار خون باعث داغی کف پای او می شود.دراین جاهم نبایستی تصورکنید که
طبع اوگرم شده است زیراطبع اصلی اوهمان سودایی و سرد است واین ویژگی بیماری عارض
شده ی ثانوی اوست که باعث احساس گرما دروی شده است.هرچندکه درمقام تشخیص این گونه
افراد را ابتدا صفراوی و سپس سوداوی مزاج می شناسیم که قبل از هرچیزابتدا صفرای عارضی
 آنان را درمان می کنیم.
لذا به این نتیجه می رسیم که درمواجهه باتشخیص طبع غالب فریب سردی یا گرمی موضعی را
نخوریم بلکه بهترین مارکرو بهترین راه برای تشخیص سردی از گرمی،همان پوشیدن ونپوشیدن
دائمی لباس و درجه بهدی احساس گرگرفتی افراد و در درجه سوم وجود حساسیت پوستی به
خوراکی های گرم مزاج درنزدآنان است.مسلم است که فرد سردمزاج دوش آب سرد نمی تواند
بگیرد ولی فرد گرم مزاج این توانایی ها را دارد.
حال سوال ما این است که چه فایده ای دارد که ما بدانیم چه طبعی داریم؟
جوابش آن است که با دانستن هرطبعی خیلی چیزها از نظر پزشکی برای ما روشن می شود
لذا دانستن علم طبایع شما رابا تشخیص و درمان بیماری های مختلف آشنا می سازد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 28 تیر 1397
سجاد محمدی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر